tirsdag 8. februar 2011

Informasjonskløften


Etter mange år med stor utvikling i mediesamfunnet og en overflod av informasjon og informasjonskilder, har det nå oppstått noe som betegnes som en informasjonskløft. Et begrep som forklarer et skille mellom grupper i samfunnet angående kunnskap og inntak av informasjon. Mulighetene til informasjonen er da lettere å finne for den ene gruppen og skillet vil med tid bare bli større og større.

Det er basismediene som TV, radio, aviser og internett som er mest aktuelle i denne saken. TV-en gir i dag muligheten til å kunne få nyheter om hva som skjer over hele verden. Internett har søkemotorer med en så stor overflod av informasjon at det trengs egnet kunnskap bare for å finne frem til den ønskede informasjonen. Det holder ikke lenger bare å følge med på informasjonen, for å finne den kan man velge mellom så mangt av kilder. Mengden med muligheter vil gjøre det vanskelig for mange å kunne holde følge og et flertall av den mindre utdannede gruppen vil med tiden dette av informasjonslasset.

Med en ujevn fordeling av kunnskaper i samfunnet vil et menneske med mer kunnskap, som å kunne lese og skrive, vite hvordan å skal ta inn informasjon og ha en større bredde i språk, ha flere mulige informasjonskilder. Kunnskapene gjør det lettere å finne og kunne forstå informasjonen som blir gitt.

Mediene er det som gir dette skillet mulighet til å vokse, de skapte denne informasjonskløften. Allerede nå er informasjonen som legges frem mer tilrettelagt for den ene gruppen, de mer utdannede. Når tiden vil gjøre skillet større, hvordan vil mediene utvikle seg? De sitter med makten til enten å tilpasse informasjonen slik at skillet mindre eller ved å bruke denne makten til å la informasjonskløften få en større bredde

mandag 10. januar 2011

Tilbakeblikk i 1. Termin


Høsten 2010 var et spennende og hardt halvår i Mediefaget. Hele veien ble gruppen slengt ut i nye oppgaver for å teste oss selv. Dette ble ofte gjort uten å vite direkte hva oppgaven var. Noe jeg syntes var veldig vanskelig, men veldig lærerikt.


Goanimate var klassens første oppdrag. Her skulle vi definere hvem vi som personer er. Her lagde Renate Solberg og jeg en fantastisk film som vi kalte “livsnytere”.

DE 3 emner:

Mediestrategi

Her gikk vi inn på skolen; vårt forhold til skolen, skolens samfunn, nettstedet, m.m. Et foredrag ble holdt om kommunikasjon og dette skulle klassen vår samarbeide med den andre klassen og legge frem fakta og forslag angående informasjonen vi hadde satt dypt oss inn i.

Før dette kunne fremføres måtte informasjon utdeles og informasjonen funnet. Helt fra starten av var dette hva jeg vil kalle samarbeidet. Kommunikasjonsstrategien ble skrevet og klassenes forskjellige deler ble satt sammen til ett. Det var da, etter flere uker klart for PowerPointen og fremføringen for skolens høyere makter.

Filmproduksjon

Grupper skulle gå sammen og lage en film. Den eneste regelen var at det skulle være fiksjon.

Det viste seg at dette skulle bli ekstremt tidskrevende. Veldig mye av dette gikk ut på at mange i klassen manglet nok kunnskap om hva som egentlig må gjøres når man lager film. Selv med en god hjelper.

Gruppen pro junk moviemakers, altså Kjersti, Julianne og meg lagde en litt trist og romantisk film. Filmene ble til slutt ferdig, etter mye jobb og redigering (for min del). Da var det bare den skriftlige delen som sto igjen og det var virkelig en innlevering som jeg ikke visste om gruppen min hadde svart riktig på, eller ikke. Men vi skjønte fort at vi var i vært fall på riktig spor.

Det digitale mediesamfunn

Her lærte vi om internett: Historien bak, bruken av alt på nett og de forskjellige nettsamfunnene og hvordan det påvirker livet.

Her lærte vi først fakta og ettersom vi lærte, måtte vi starte å tenke mer over for eksempel: hva internett gjør med livene våre.


Klassen hadde gjennom halvåret det som skulle være faste innlegg. Kurer og ukens foredrag.

Kurer var noe vi skulle ha hver uke, men som vi ikke helt fikk fulgt tidsskjemaet. En og en skulle man velge seg et radiprogram som skulle legges frem foran klassen. Radioprogrammet heter kurer og går på nrk. Det tar opp forskjellige emner angående samfunnet. Jeg hadde da om “trett av nett”; hvordan nettsamfunn som facebook og twitter påvirker hverdagslivene til dagens mennesker.

Fikk ikke hatt hele foredraget når jeg sto der på grunn av en brannøvelse. Imponerende var ikke min gjenfortelling, så for min del var det like greit at klassen fant skjermene sine litt mer internsang en meg.

Ukens foredrag ble gitt ut til en og en elev. Her fikk man et tema som hadde med emnet vi hadde på tidspunktet foredraget skulle blitt holdt.

Jeg fikk tema film og skulle egentlig fortelle om var hvordan Disney ble til Disney Pixar. Noe som var veldig spennende å jobbe med. Lærte om hvordan man kan legge frem PowerPoint og finne informasjonen man trenger på en grei måte. Det tok mye tid, men det jeg lærte var en veldig spennende: historie og mye om hvordan tegnefilmer/animasjoner faktisk lages.

Så kom tentamen, som var veldig lærerikt. For en frykt jeg har når det kommer til prøver er det og ikke å vite helt hva man kommer til å få innenfor emnet. Det var da jeg merket hvor lærerikt det er å bli kastet ut uten å vite helt hva som er riktig, men det er forventet at du bare skal prøve.

Emnet var sosiale medier og medieutviklingen. Et veldig bredt emne, selv etter mange timer hadde gått til å lære om emnet. Scrapbook ble brukt og det er et veldig godt hjelpemiddel som vil være en og hjelp i andre fag og oppgaver i ettertid.

Alt i alt var det å slutte året med å måtte lære et “nytt svømmetak” en god avslutning på 1. termin.